Styremøte 28. august 2018

Protokoll fra styremøtet i Redalen Historielagsgruppe Tirsdag 28. august 2018 kl. 18.00 på Redalen skole Tilstede: Tom, Gunnar, Solveig, Valborg, Oddny og Jorun I tillegg kom Anne, Kay og Øivind som hjelpemannskap til kveldens siste sak. Sak 9/18 Godkjenning av protokoll fra styremøtet Ikke alle hadde mottatt den som vedlegg. Oversendes til neste møte. Sak…