Protokoll fra årsmøtet

Historielagsgruppa avholdt årsmøte onsdag 13. februar 2019 Sted: Redalen skole, Klokka: 18.30 Det deltok 20 på årsmøtet. 1. Åpning ved leder. Tom ønsket de frammøtte velkommen og spurte om det var merknader t il innkalling og bekjentgjøring. I Ingen merknader framkom. 2. Valg av møteleder og sekretær Tom og Jorun ble foreslått og valgt. 3.…