Årsmøtet i Redalen historiegruppe 2020

Protokoll fra årsmøtet i Redalen historiegruppe 2020 På grunn av strenge smittevernregler i forbindelse med Covid-19, har det ikke vært mulig å samle historiegruppa fysisk til årsmøte dette året. Derfor har sendt ut forslag til årsberetning, regnskap og valg på e-post til medlemmene. Det har i tillegg vært en del telefonisk kontakt hvor det ble…

Årsberetning for Redalen Historiegruppe 2020

Historiegruppa avholdt årsmøte for 2019, 29. januar 2020. Styret i 2019 har bestått av: Leder: Tom H. Larsen 2020 – 2021 Nestleder: Gunnar Liven 2019 – 2020 Kasserer: Solveig Brenden 2019 – 2020 Sekretær: Jorun A. Lilleeng 2019 – 2021 Styremedlemmer: Oddny G. Øversveen 2019 – 2021 Valborg Schiager Gladhaug 2019 – 2020 Anne J.…