Referat fra styremøte 17. august 2022 på Karmel

Frammøtte: Per Trygve, Gunnar, Valborg, Oddny og Jorun Meldte forfall: Solveig, Anne, Tom og Rolf Egil. Sak 16/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 27. april 2022 Vedtak: Godkjent Sak 17/22 Informasjon fra hovedlaget. Jorun stilte på møtet som vara for Per Trygve. Hun refererte fra møtet. Noe av de viktigste punktene var at Bygruppa…