Årbok 2022

Viktig melding til styret i Redalen historiegruppe og alle redøler og andre som er interessert i å kjøpe Årboka for Gjøvik 2022 Historiegruppa i Redalen vil motta en kartong med bøker fra hovedlaget som vi må prøve å selge til medlemmene våre. Da er det viktig at alle kjøper av oss, slik at vi kan…

Protokoll fra styremøtet i historiegruppa

Onsdag 19. oktober 2022 kl. 18.00 hos Per Trygve. Frammøtte: Per Trygve, Anne, Solveig, Valborg og Jorun Forfall: Gunnar, Oddny, Rolf Egil og Tom. Sak 24/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 17. august 2022 Vedtak: Godkjent Sak 25/22 Informasjon fra hovedlaget. Jorun stilte på møtet og informerte om hovedtrekkene fra møtet. Det var en…

Styremøte i historiegruppa i Redalen

Onsdag 23. november 2022 kl. 18.00 på Redalen skole Sak 31/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra onsdag 19. oktober 2022 Sak 32/22 Prosjektet Karmel, hvor langt har vi kommet med informasjonsinnhenting. Per Trygve og Jorun orienterer Sak 33/22 Forberedelse til årsmøtet onsdag 4. januar 2023 klokka 18.00 Bekjentgjøring, forberedelser med årsrapport, regnskap og valg.…