Kort oppsummering etter 10 aktive år med Mjøsbygda Redalen Grendelag.

  • Bygdedagen – årets høgdepunkt for unge og gamle redøler
  • Kåring av årets redøl hvert år (til og med i koronaårene)
  • Utgivelse og salg av kalender årlig
  • Årlig utdeling av midler til gode formål
  • Stadig arbeid med å skaffe penger fra ulike stiftelser, banker og næringsdrivende for å få på plass aktiviteter for unge og eldre i Redalen og for alle som vil bruke anleggene og stiene våre

Etter ti aktive år, er det tid for å minne om historien og årsaken til at grendelaget ble stiftet.

Det har «nesten» alltid vært en kamp om skolens overlevelse. Dette toppet seg igjen i 2012, og bygdebefolkningen måtte nok engang mobilisere for å overbevise administrasjon og politisk ledelse i Gjøvik om at Redalen skole er liv laga. Mange var med på å dra lasset den gang, og kampen endte med seier – IGJEN -.

Vi i grendelaget har stor tiltro til at slike seire har blitt vunnet på grunn av stor dugnadsvilje, mye samarbeid og at alle gode krefter i foreningslivet blant annet har samlet seg om formålet som ligger inne i vedtektene til Mjøsbygda Redalen Grendelag:
«Lagets formål er å arbeide for å utvikle det sosiale, kulturelle og næringsmessige grunnlaget for innbyggerne i bygda, og å være et talerør utad i saker som berører eller direkte griper inn i lokalbefolkningens interesser. Grendelaget skal gjennom å støtte lokale initiativ og gjennom selv å ta initiativ til et godt og aktivt bomiljø i bygda».

ALLTID EN SKOLEKAMP

Skolen er bygd på 60 tallet, men allerede ganske snart viste det seg et behov for større gymsal. Denne tok Redalen idrettslag på seg ansvaret for å sette opp på dugnad midt på 80 tallet.
Materialer og dugnadshjelp manglet det ikke på, og bygget ble satt opp på rekordtid og var gjeldfritt nesten fra første bruksdag.
Dette står som et godt eksempel på hva en kan få til om alle jobber sammen, drar i samme ende av tauet OG i samme retning. Vi i lag og foreninger i Redalen har alltid hevdet at om vi slipper disse evinnelige omkampene om skole, og kan kanalisere innsatsen og engasjementet vært til annet enn omkamper, vil dette gagne bygda.
Hva vi har oppnådd på 10 relativt rolige år, uten omkamper

NY STADION

Helt konkret har idrettslaget først og fremst fått på plass en ny flott, miljøvennlig fotballbane med underfylling av kork og ikke plast. Uten de store drømmene til Geir Langedrag som bidro MYE for oss i Redalen, og den miljøbevisste politikeren Ola Gram Dæhlen, hadde det vel mest sannsynlig ikke vært et så flott anlegg som det vi ser i dag. Dugnadsgjenger her også, nær sagt, selvfølgelig, for slike prosjekt krever mye innsats fra mange hold. Det var en tredeling av utgiftene, tippemidler på 2,7 mill., egeninnsats og kapital for 2,5 mill. og kommunale garantier for de resterende 2,5 millionene. Verdt også å nevne at vi hadde god bistand i søkeprosessen av ansatt idrett i kommunen Ragnhild Dunker Furuly.
Vi anslår verdien av anleggene våre samlet for alle foreninger å utgjøre en verdi på 10 mill. som et grovt anslag. At idrettslaget er gjeldfritt og har kunnet holde aktivitetsavgifter og kontingenter nede, er spesielt idrettslaget stolte av.

NYE LEKEAPPARATER

Det startet helt enkelt med at skolen trengte nye lekeapparater. De gamle apparatene på skolen holdt ikke lengre den standarden som krevdes. Da som nå, var det lite penger til slike utgifter i kommunekassa, og dermed søkte og fikk vi 150.000 kroner fra Sparebankstiftelsen. Egeninnsatsen med gravemaskiner, traktorer og håndkraft, kommer nok nesten opp i samme sum. På bygdedagen i 2017 var det varaordfører Rolijordet som åpnet det elevene ville skulle het Kongeparken. Apparatet har blitt og blir flittig brukt av elevene.

AKTIVITETSPARK

Redalen idrettslag, JUBA og grendelaget fortsatte å søke om midler både fra Sparebankstiftelsen og fra Totens Sparebank. Vi er glade for å ha slike støttespillere med på laget.
Dette har resultert i ei grillhytte og utemøbler som Juba er eiere av, men som alle kan benytte.
Skiløype, terrengløype og skøytebane finnes også i i nærheten av skolen. Også disse blir jobbet med på dugnad.
Det ligger en nesten fiks ferdig aktivitetspark som ble åpnet av ordfører Sveen på årets bygdedag i 2022. Han fikk æren av å spille den første petanque kampen mot «vår egen» historielagsleder, Per Trygve Engen. Resultatet er ukjent; men det antas at det kan tas omkamp her som på andre områder.
Vi har også fått støtte til noen fresbee golf kurver, men disse er ikke kommet opp foreløpig.

ÆLVESTIEN

Det foreløpig «siste tilskuddet» til aktiviteter i Redalen er merking av allerede vel kvistede og merkede turstier. De går fra Sveastranda langs Stokkelva til Skavdalsbrua. I tillegg er det merking av sti til Helliberget, Libakken med flere steder. Det er satt opp krakker på ulike steder og bålpanner ved to badeplasser. Ildsjelene Lars Gøran Kletthagen og Ronny Alseth holder stiene flotte og i tillegg arrangerer de bøttejakt som engasjerer både gamle og unge.
Løypene er godt merket og skiltene inneholder QR koder som muligens kan gi litt historisk innsikt også.

KALENDEREN

Mjøsbygda Redalen Grendelag utgir hvert år en kalender. Denne har et opplag på 250 eksemplarer, og i ei bygd med 256 husstander, er vi ganske stolte over å kunne si at vi selger ut hvert år. Dette er eneste egentlige inntekten grendelaget har, men vi har sponsorer til kalenderen og til programmet for bygdedagen. Gode selgere og alltid hyggelige kjøpere, bidrar til at vi hvert år kan dele ut en liten sum penger.

ET TILBAKKEBLIKK, JA, MEN LIKE VIKTIG Å SE FRAMOVER

Redølingene gikk fornøyde hjem etter nok en vellykket bygdedag i 2022.
Alle våre gode støttespillere møtte opp også i år. Mottoet vårt har hele tida vært at alle typer aktiviter og bevertning skal være gratis, slik at alle kan delta. Dette målet har vi også for alle aktivitetene i våre lag og foreninger. Ser vi at terskelen kan være for høy enten økonomisk eller på andre måter førsøker vi å bidra.
De første vi spør om kan delta før vi setter av datoen er: Jon og Arild Berget og Snertingdal Musikkforening.
Det er Redalen Sanitetsforening som bidrar med mat og drikke denne dagen. I tillegg ordner de skolefrokost og har ei uke før jul i barnehagen for å lære bort gamle mattradisjoner.
Redalen Røde kors har mange aktive medlemmer og de stiller opp og støtter på bygdedagen og ellers. Redalen historiegruppa ordner quizz som engasjerer kanskje mest de voksne.
Kommunen støtter arrangementet med en liten sum årlig, og selv om summen ikke er så høy, er vi fornøyde med at vi blir sett og verdsatt for den jobben alle foreninger i bygda gjør.
Vi er rimelig fornøyde med hva vi har fått til i løpet av disse 10 årene som vi har sluppet unna nedleggingsspøkelset. Lag og foreninger i Redalen har fått til mye og det er hele tida planer om nye aktiviteter.

OFFISIELL ÅPNING AV AKTIVITETSPARKEN

Når komiteen for årets bygdedag skulle velge hvem vi ville ha til å sørge for åpningen av dagen, falt valget enkelt på ordføreren. Han stilte sporty opp på flere ablegøyer og holdt en slik åpningstale som vi redøler liker å høre.
Ved evaluering av selve bygdedagen 2022, startet allerede planlegging av årets kalender og neste års bygdedag. Vi i komiteen gjorde oss den refleksjonen at det ikke bør være noen overhengende fare for skolen og den levende bygda i denne omgangen, så lenge vi har en «distriktsminister» som spiller på laget vårt.

22.08.22
For Mjøsbygda Grendelag
Anne Jevnesveen Nordby Jorun A. Lilleeng
Kasserer Leder