Gamle litt gjengrodde stier

Noen av stiene har vel alltid ligget der, men for de fleste har mange av dem vært litt uframkommelige og ikke så alminnelig kjente for oss i nærmiljøet. Helt til Lars Gøran og Ronny startet med kvisting, rydding og oppsetting av klopper og hvileplasser.

De hadde også ideen om å lage en form orientering etter røde plastbøtter. I de årene dette prosjektet har vart, er det mange som har kommet seg ut på nye stier.

Mjøsbygda Redalen grendelag hedret disse to som årets Redøler i 2020.

Nye skilter og kart med QR koder

Grendelaget søkte om midler til kart, skilting, og oppsetting av disse. Vi mottok nærmere 40.000 fra Sparebankstiftelsen for å lage dette. Jan Arne fikset designet, slik som han også gjør på kalenderne våre, og i løpet av våren 2022 kom nye skilter på plass.

Stokke bru som startpunkt

Vi velger å si at Ælvestien starter med Mette på Sveastranda sin tursti langs Stokkeelva opp mot idrettsplassen.

Ved enden av idrettsplassen opp mot barnehagen er det nytt skiltkart som fører oss opp til Rolidbrua, med avstikker til Nystuggua, Rolidmølla og Høgfallet.

Tilbake til skogsbilvegen mellom bruene, kommer en raskt til den nye ælvestien, som går forbi Sagdammen. Det er mulig å bade i denne dammen også, og i alle fall er det lagd til kvileplasser og klopper over litt ulendt terreng.

Stien starter ved Sveastranda

Ingen tvil om vegen selv på fremmede språk

 

Kommet til idrettsplassen

Lite vann også i inntaksdammen

Lite vann i Stokkelva gir dyr strøm

Rolidbrua, her er det flere mulige stier videre

Mulig å ta seg til høgfallet med badeplass og kraftverk. Passerer dessuten Rolid mølle

Nystuggua passerer en på veg mot mølla

Trolsk innover nye elvestien. Her med både gammel og ny merking.

Amundruddammen neste

Framme ved Amundruddammen, bare å lese seg opp

Her er det satt opp krakker og bålpanne og takket være god innsats over mange år, er det framkommelig fra Unnleia med ei provisorisk hengebru. Dette prosjektet kan vi nok takke Henry Ålseth og Egil Tveit for. Det har blitt en yndet badeplass for mange og de aller ivrigste MÅ nesten bade hver dag i sommerhalvåret. Randi, Turid og Anne er i alle fall hyppige badegjester der.

Så også den dagen jeg hadde «lurt» med meg en fotokompis fra Lillehammer på tur for å ta bilder langs stien. Han utstyrt med mye fotoutstyr, drone og tung elsykkel, mens jeg gikk «lett» – og til og med uten utlovd drikke. Han innså nok etter hvert at turen nok var mer strabasiøs enn jeg hadde forespeilet ham. Bilder fikk vi -og vi er så vidt meg bekjent – fortsatt venner. Det hører med til historia at han syklet hjem til Lillehammer etter endt dyst.

Takket være provisorisk bru, er det enkelt å ta seg en dukkert

Amundruddammen fotografert med drone

Bålpanne og sittebenker ved Amundruddammen

Dronefotografen fanget bade englene

Alle stikryss er godt merket

En dårlig orienterer finner også vegen

Byttet ut vannskrekk med høydeskrekk

En går i både bjørk, furu og granskog.

God merking både med eldre og nyere skilt

Provisorisk bru i Unnleia. Mange setter pris på jobben som hvert år blir gjort med denne brua

Sagdammen en idyllisk plett hvor du nok ikke finner mange badegjester. Vi to lurte med oss Kay

Skavdalsbrua

Mellom disse to dammene, er det fin skogsbunn å gå i langs elva. Ved det gamle brukaret er det satt opp krakk og bålpanne som Sanitetsforeninga i Redalen har sponset. Takket være en kjapp redningsaksjon av Ronny i sommer, står fortsatt både bålpanne og krakk, men det var lite som skilte dem fra å bli flomoffer i sommer.

Gammelt brukar ved Skavdalsbrua

Krakk og bålpanne ved Skavdalsdammen også. Holdt på å bli tatt av flom i 2022

Ælva full av damer

Ælvedronninga, Amundruddammens mest ihuga og fornøyde bader.

Skilting til Libakken og Helliberget.

Historiegruppa i Redalen hadde i september en rusletur fra Libakken til de nærliggende sætrene og sætertuftene i området. Frank Solbakken var guide og han har også skrevet bok om sætrene i området. Turen var populær både blant redøler og nedre snertingdøler. Over 40 deltakere og antallet viser at slike rusleturer er populære.

Libakken. Stikartene tar oss også på sætervandring

Ivrige turdeltakere og styremedlemmer i historiegruppa i Redalen

Til Helliberget

Til Helliberget med Kurt Moen

Det går fint an å ta turene alene også, noe som Kurt Moen beviste med sin bildeserie som han delte med oss i høst. Er ikke vanskelig å finne fram i skogen med så god skilting.

På stien mot Helligberget

Tungt opp mot toppen

Masta på toppen er et landemerke

Mjøsutsikta kan en ikke klage på

Vi i Mjøsbygda Redalen grendelag er veldig interessert i at flere deler sine bilder og opplevelser fra turene langs Ælvestien.

 

Gjøvik 21. november 2022

Jorun A. Lilleeng