Litt tilbakeblikk fra starten av grendelaget og blikk framover på hva det går an å få til om alle står sammen til bygdas beste. Samarbeid og dugnad er stikkordene i Redalen. Alle lag og foreninger i Redalen ble invitert til å bidra.

Det ble 24. oktober 2012 arrangert en idédugnad på skolen hvor hovedmålet dette år – som i tidligere skole- og kretskamper, har måttet slåss for å beholde grendeskolen og limet i bygda.

Det framkom mange tanker om hva som var viktig for bygda:

  • Tomteutvikling
  • Næringssatsing
  • Badeplasser
  • Stier langs elva
  • Pub arrangementer
  • Bygdedag
  • Samlingsplass for bygdefolket

Noen av oss tok opp ideén om å stifte et grendelag og i alle fall ta opp hansken om å utvikle ei form for velforening og å arrangere årlig bygdedag. For å få inn penger, ble vi enige om å lage en Redalskalender årlig. Begge disse aktivitetene har vi oppfylt.

 

Først og fremst beholde skolen, dernest å utvikle og fremme attraktiviteten av å bo i Redalen og å ha en god skole og aktivitetspark rundt skolen.

Idrettsplassen, skolen og barnehagen ligger sentralt i bygda og vi startet nå å tenke på HVA som kunne gjøres for å utvikle miljøet rundt anlegget.

Første steget ble å søke Sparebankstiftelsen om penger til et nytt stort lekeapparat til skolen. Stiftelsen bidro med 150.000 kroner og dugnadsinnsatsen til flere foreldre var stor, og lekeapparatet ble fort populært for skolebarn og andre.

Foreninga fikk blod på tann og oppfordret også andre lag og foreninger til å søke om midler. Idrettslaget hengte seg på søknadsprosessen og drømmen om aktivitetspark for folk i alle aldre ble født.  Dette skjedde i 2017, og vi ser i dag hvordan parken framstår.

Samarbeid lagene mellom gir resultater. Juba fikk økonomisk støtte til lavvo, idrettslaget til apparater og Mjøsbygda fikk ytterligere midler til opprusting av Aktivitetsparken.

Uten innsatsen fra noen krumtapper i dugnadsgjengen og med god bistand fra pensjonistgjengen i idrettslaget, ville det nok ikke vært mulig å få i stand et så stort løft uten bruk av egne midler.

Sparebankstiftelsen er nevnt, Gjensidigestiftelsen og Totens Sparebank har vært våre gode støtter gjennom hele prosessen, og det er brukt noen timer på å sette fram gode søknader som vi har fått innvilget.

Åpning av aktivitetsparken ble foretatt av ordføreren på en godt besøkt bygdedag 12. juni 2022.

Fortsatt mangler litt finish, gode illustrasjoner ved apparatene og framfor alt å få folk til å ta aktivitetsparken i bruk. Foruten apparater, er det lagd bane for petanque eller kubb og vi har mottatt penger til å sette opp kurver for frisbeegolf, og det er søkt om midler til det populære            tennis.

Vi i styret i Mjøsbygda grendelag ser det som vår hovedoppgave å få redøler og andre til å bruke dette unike tilbudet vi har i nærområdet.

I denne sammenhengen ser vi også jobbinga med Ælvestien og kartene vi har fått satt opp i denne sammenhengen som en videreutvikling av prosjektet.

Ælvestien med Lars Gøran Kletthagen og Ronny Aalseth sin flotte innsats gir resultater. De får folk ut i skogen på bøttejakt og noen også ut i vannet i Stokkelva.

Det var liten tvil om hvem som skulle få prisen for årets redølinger i 2020. Disse to skogens menn, var nominert av de fleste og de har gjort en formidabel innsats med sin stirydding og merking. Nå har også kartene kommet opp med god informasjon om steder og aktiviteter og det er mulig å lese QR koder om steder og historikk. Vi i Mjøsbygda grendelag er stolte sponsere av gavekort til bøttejaktvinnere og setter stor pris på at krakker, bålpanner og annet blir brukt i nærmiljøet vårt.

Høgfallet ble kjent gjennom blant annet gjennom Askeladden – film i 2018 som et sted i Fossegrimens rike.

Flere av oss i Mjøsbygda Redalen grendelag gjorde noen turer til Rolidbrua under innspillingene og det var en trolsk stemning der i disse innspillingsdagene. Det var en stor innspilling og ga god redalsreklame i 2018.

For egen del har Høgfallet vært badeplass i mange år og i 2021 utvekslet jeg og en kommende «fotokamerat» fra Lillehammer bilder fra Høgfallet. Dette treffpunktet har resultert i samarbeid med bilder fra Aktivitetsparken og Ælvestien av Lillehamringen Stein Erik Juvstad sine bilder. Jeg har stått for det skriftlige og den arbeidsfordelinga var nok smart. Han brukte drone enkelte steder og utviste tålmodighet med «skribenten». Tror jeg tolket ham rett når han syns at elvebaderne i Amundruddammen (Annedammen) var høgdepunktet på fototuren. Han var ikke like imponert om skribentens forsøk på å «lure ham med» på alskens stier med en tung elsykkel.

Vi får takke de alltid like blide badedamene for innsatsen, for at det ble en brukbar opplevelse langs elva. De tre baderne har MANGE badeturer i løpet av de siste årene, og dette i en dam som ikke hadde vært noe særlig kjent uten at «hengebrua» var satt opp og stiene ryddet.

Tusen takk til fotografen Stein Erik Juvstad for å ha gjort turen og tatt bilder for oss i grendelaget.

Han får glede seg over en collegegenser fra oss.

 

For Mjøsbygda Redalen Grendelag

Jorun A. Lilleeng,

Sekretær og utskremt skribent.