Oversikt over idrettsanlegget i Redalen

Redalen skole og Redalen idrettslag

Allerede da fotballbanen i Redalen ble flyttet fra Brustuggusletta ved Sveastranda camping til området ved skolen, har det vært nært samarbeid mellom skolen og de ulike lagene i bygda. Med idrettslaget som pådriver for å lage ny gymsal og garderobeanlegg midt på 80 tallet, fikk skolen ny gymsal på dagtid og idrettslaget et klubbhus og treningslokale på kveldstid. Dugnadsviljen og givergleden var stor i bygda og klubbhuset var gjeldfritt nærmest med en gang det var satt opp.

Håndballbane, ball binge og lekeapparater

På dugnad ble det også lagd i stand håndballbane, senere ball binge og etter hvert kom det til flere lekeapparater som både skolen, barnehagen og andre har glede av. På vinterstid er det brøytet skiløype og ski lekanlegg nær inntil skolen og ordnet skøytebane til ulik moro på isen.

Det foregår både trim for aktive damer og gymlek for små barn i gymsalen, eller nybygget som noen av oss fortsatt kaller gymsalen.

Sklier og lekestativ mye dugnad

Lekeapparat som grendelaget mottok støtte til fra fra Sparebank- stiftelsen

Miljøvennlig kunstgrasbane

Det som har kommet mest i fokus i de senere årene, er at laget fikk nytt, flott og miljøvennlig stadionanlegg. Dette er ikke en kunstgrasbane med gummigranulater, men med underfylling av kork.

Anlegget kom i stand fordi en gjeng ivrige ildsjeler, med Geir Langedrag i spissen, turte å tenke litt stort i ei lita bygd. Banen blir flittig brukt både av egne spillere og av andre lag som gjerne leier banen.

Verdien av banen er satt til 8,1 millioner kroner. Kommunal garanti, tippemidler og egeninnsats er nøkkelen til suksessen. God belysning gjør at banen kan brukes langt utover høsten, og den lyser opp både skiløype og skøytebane. Idrettslaget har ikke gjeld på anlegget og de har aldri brukt mere penger enn økonomien har tilsagt.

Laget har også bevisst forsøkt å holde medlemskontingent og aktivitetsavgifter nede for at alle skal kunne delta.

Banen i bruk av ivrige jenter fra Redalen og Snertingdal

Aktivitetsparken det nyeste tilskuddet til idrettsparken i Redalen

 Et dugnadsprosjekt mellom Idrettslaget, Juba og Mjøsbygda Redalen Grendelag.

  • Idrettslaget har fått 269.000 kroner i Tippemidler
  • Juba har fått 245.000 kroner fra Sparebankstiftelsen til lavvo
  • Grendelaget har fått 25.000 kroner til apparater og 10.000 kroner til Petanque/kubb banen fra Totenbanken.

Uten frivillig dugnadsarbeid først og fremst av Atle Strandbakke og Frode Viberg, samt «gamlekara i Redalen Idrettslag» hadde ikke prosjektet vært mulig å gjennomføre. Skulle en regnet dugnadstimer på prosjektet, hadde verdien av anlegget snart doblet seg.

Aktivitetsparken som ble åpnet på Bygdedagen 2022

Apparatene i parken er:

  • Magetrener
  • Voltestenger
  • Hinderhopp
  • Rampe med tårn
  • Balanse med tau
  • Klatrekube
  • Balansekubber

Flere aktiviteter og utviklingsmuligheter og bolyst

Det nå anlagt en Petanque/Kubb bane, og det er satt opp krakker og griller foran lavvoen.

Ordføreren åpnet aktivitetsparken i Redalen på bygdedagen i juni 2022

Mens instruktur fra fotballgruppa fikk satt barna i aktivitet, konsentrerte kamphanene seg om matchen

De ulike foreningene håper at anlegget vil bli flittig brukt både av skolebarn og ellers alle som kan finne glede i både trening, lek og moro i anlegget.

Når en også tar med seg turmulighetene som nærområdet gir og den flotte innsatsen som pådriverne til Ælvestien legger ned, ser en at det gjøres mye i Redalen for å få folk til å trives. Aller helst hadde vi ønsket at mange flere hadde fått muligheter for å bosette seg i Redalen.

Vi ser for oss utvidelsesmuligheter, og med gode prosjekter, er det mulig å få inn penger fra sponsorer.

Det unike med tilbudene i Redalen, er at alle lag og foreninger drar lasset sammen og gleder seg over hverandres tilbud og framganger.

Skolen vi vil at skal bestå

Fotograf med drone og skeptisk skribent. Bildene er tatt av Stein Erik Juvstad og Jorun A. Lilleeng har førsøkt seg med tekster. Her med klubbhuset i bakgrunnen.

Redalen/Gjøvik 26. november 2022

For Mjøsbygda Redalen grendelag

Anne J. Nordby                                Jorun A. Lilleeng