Støtte til skolekampen.

Anne og Jorun stilte på forberedelsesmøtet som FAU arrangerte på skolen i forkant av aksjonsdag for å beholde skolen. Ettersom DET å beholde skolen har vært helt essensielt i grendelagets formål, besluttet vi å sponse FAU med 5.000 kroner som de kunne bruke til det de finner å ha behov for.

Aksjonsgruppa lagde et flott arrangement 17. november 2022. Arrangementet samlet mange lokale folk og var godt besøkt av Gjøvik politikere fra de fleste partier. Det ble holdt flere appeller både fra aksjonister og politikere.

Ungdomsrepresentant fra Rødt

Marianne fra AP

Ordfører Torvild fra SP

Hans Olav fra SV

 

Kalendersalg og sponsing.

Årets siste stunt fra Mjøsbygda Redalen grendelag er utgivelse og salg av kalender.

I år har vi slått til med bestilling av 260 kalendre, hvor vi håper å selge alle dem som ikke fotografene eller sponsorene får.

Nok et år må vi takke Jon Berget som vår aller ivrigste selger. Han er klar for hele Unnleia med det samme kalenderen har kommet fra trykkeriet.

Når Anne organiserer selgere og ordner med sponsorer, har dette blitt ei god inntektskilde.