Redalen Historiegruppa er en avdeling av Gjøvik Historielag.

Styret har bestått av:
Leder: Tom H. Larsen (2017 – 2019)
Nestleder: Gunnar Liven (2016 – 2018)
Kasserer: Solveig Brenden (2016 – 2018)
Sekretær: Jorun A. Lilleeng (2017 – 2019)

Styremedlemmer:
Oddny G. Øversveen (2017 – 2019)
Valborg Schiager Gladhaug (2016 – 2018)
Synøve Bratberg (2017 – 2019)
Revisor: Anne Jevnesveen Nordby
Valgkomite: Tom og Jorun