Referat fra styremøtet i historiegruppa

Onsdag 27. april 2022 kl. 19.00 – 20.30 Frammøtte: Gunnar (møteleder), Solveig, Anne, Valborg, Rolf Egil. Forfall: Per Trygve, Oddny og Tom Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og protokoll fra 30. mars 2022 Godkjent enstemmig etter at årstall ble rettet opp. Sak 9/22 Utsatt sak 3/22 Tom orienterer om årsmøtet i hovedlaget Utsettes fortsatt da…

Rusletur til Mjøskastellet/Steinsborga

Redalen historiegruppe hadde rusletur til Mjøskastellet/Steinsborga onsdag 4. mai 2022. Det var 27 deltakere på turen som fikk en flott guidet tur som vår nestleder Gunnar Liven hadde lagt mye arbeid i å gjøre vellykket. Vi har forsøkt i to sesonger tidligere å få til turen, men da den endelig kom i stand, ble den…

Rusletur

Vi arrangerer Rusletur til Steinsborga/Mjøskastellet onsdag 4. mai 2022. Frammøte og parkering ved Vegkroa/Mjøskroa i Moelv kl. 18.00. Gunnar Liven vil lede turen og foredra undervegs. Ta med egen mat. Gode sko anbefales. Velkommen.